Schuldbewaking

uitpost

Als je het debiteurenbeheer aan ons overdraagt kunnen we je helpen met schuldbewaking. Schuldbewaking is een effectief systeem waarbij schulden bij debiteuren worden teruggedrongen. Hierdoor wordt er voorkomen dat vorderingen echt oninbaar worden. Het komt soms voor dat een incasso echt niet te verhalen is op een debiteur. Bijvoorbeeld omdat er geen vermogen of geld is. In de toekomst kan het geld mogelijk als nog gehaald worden bij een debiteur. Met schuldbewaking houden we dit proces op de achtergrond voor je in de gaten. Via diverse bronnen houden we in de gaten of een debiteur mogelijk weer geld tot z’n beschikking heeft. Als blijkt dat een debiteur weer geld heeft zullen we de kosten gaan verhalen. De openstaande posten bij een debiteur kunnen zo als nog worden verhaalt...

Read More