Schuldbewaking

uitpost

Als je het debiteurenbeheer aan ons overdraagt kunnen we je helpen met schuldbewaking. Schuldbewaking is een effectief systeem waarbij schulden bij debiteuren worden teruggedrongen. Hierdoor wordt er voorkomen dat vorderingen echt oninbaar worden. Het komt soms voor dat een incasso echt niet te verhalen is op een debiteur. Bijvoorbeeld omdat er geen vermogen of geld is. In de toekomst kan het geld mogelijk als nog gehaald worden bij een debiteur. Met schuldbewaking houden we dit proces op de achtergrond voor je in de gaten. Via diverse bronnen houden we in de gaten of een debiteur mogelijk weer geld tot z’n beschikking heeft. Als blijkt dat een debiteur weer geld heeft zullen we de kosten gaan verhalen. De openstaande posten bij een debiteur kunnen zo als nog worden verhaalt. Voor het uitvoeren voor schuldbewaking worden geen kosten gerekend. Alleen als het bedrag echt geint kan worden zullen er kosten in rekening gebracht worden bij de debiteur.

Gerechtsdeurwaarder op een incasso zetten

Als je een oninbare vordering hebt kan je een incassobureau erop zetten of een gerechtsdeurwaarder. Het voordeel van een gerechtsdeurwaarder is dat ze als enige bevoegd zijn om beslag te leggen of een vonnis van de rechter uit te voeren. Daarbij wordt vaak vergeten dat ze ook het voor vonnis traject voor je kunnen uitvoeren. Een gerechtsdeurwaarder kan je helpen om de factuur te innen zonder tussenkomst van de rechtbank. Je bent hierdoor goedkoper uit en de factuur wordt sneller voldaan. Samen zorgen we ervoor dat de factuur zo snel mogelijk voldaan wordt.